Niewidzialna Galeria Sztuki

dla Osób Niewidomych

Instrukcja użytkownika

Utwórz nowe konto.Oświadczenie użytkownika

Niewidzialnej Galerii Sztuki dla Osób Niewidomych

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną (w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.).
Oświadczam, że posiadam znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności- Kod schorzenia 04-O.
Oświadczam, że wszystkie dane osobowe i podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i podaję je dobrowolnie.

Wybierz funkcję Zarejestruj się. Zaczekaj na potwierdzenie rejestracji - może potrwać kilka dni. W razie problemów polecamy kontakt z administratorem : biuro@defacto.org.pl lub 24 366 60 00 (poniedziałek i wtorek w godz.9.00-14.00).


Copyright © 2024 — DeFacto.org.pl