Niewidzialna Galeria Sztuki

dla Osób Niewidomych

Instrukcja użytkownika

Utwórz nowe konto.Proszę o przesłanie na podany przeze mnie adres ankiety użytkownika Niewidzialnej Galerii Sztuki. Ankietę należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i wraz z kopią dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wzroku odesłać na adres: Stowarzyszenie „De Facto”, ul. Małachowskiego 4b/3, 09-400 Płock.


Copyright © 2020 — DeFacto.org.pl